Akademik Personel

        Dr. Öğr. Üyesi Seval AKBULUT BEKAR Bölüm Başkanı
        Öğr. Gör. Nurhan ŞENER Öğretim Elemanı
        Öğr. Gör. Davut HÜRFİKİR Öğretim Elemanı
       Öğr. Gör. Yasin HACIALİOĞLU Öğretim Elemanı