Genel Bilgiler

TRABZON ÜNİVERSİTESİ
VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU 
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Programı

  
 
       İşletme Yönetimi Programı; en başta girişimcilik ruhu ile donatılarak kendi işyerini açmayı hedefleyen işverenler yetiştirmeyi amaçlamakla birlikte ekonominin temel yapı taşını oluşturan işletmelerde istihdam edilmek üzere teorik ve pratik bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte elemanlarda hazırlamaktadır.

     İşletmelerin her kademesinde karşılaşılan sorunları modern ve dinamik yönetim yaklaşımı ile ele alarak faydacı çözümler üretebilen “yöneticiler” yetiştirilmesi, İşletme Programının öncelikli hedefidir.

       İlk olarak 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi çatısı altında kapılarını eğitim öğretime açan Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu, 2018 yılında Trabzon Üniversitesi’ne bağlanmış ve kuruluşundan bu güne artan öğrenci sayısı ile 2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermeye devam etmektedir.
Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde iş imkanı bulabilmektedirler.

       Dört yarıyılı kapsayan İşletme Yönetimi Programı müfredatında; işletme yönetimi, finansal yönetim, bilgisayarlı muhasebe, genel hukuk, bilgisayar ve istatistik gibi mesleki beceri ve nitelik kazandırmaya yönelik dersler bulunmaktadır. 1. sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır.

       Programda işletme, üretim, yönetim, hukuk ile ilgili yetkinlikler kazandırılır. Öğrencilere meslek için gerekli olan teorik bilgiler öğretilirken aynı zamanda mesleki uygulamalar da yaptırılmakta ve meslek ile ilgili beceriler kazandırılmaktadır. Programda 1. sınıfın sonunda 20 günlük meslek stajı, 2. sınıf sonunda da 20 günlük meslek stajı olmak üzere toplam 40 günlük meslek stajı yer alır. Böylece teori ve uygulama imkanı sağlanmış olur.

       İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu İşletme, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Sağlık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi örgün öğretimde bulunan pek çok lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.  Ayrıca sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi 3. sınıfına geçiş yapma hakları vardır.