Yönetim

    Dr.Öğr.Üyesi Seval AKBULUT BEKAR                                                              Yönetim ve Organizasyon
Bölüm Başkanı